PL EN
Nike

Personality merchandising a prawne wykorzystanie wizerunku sportowca

Użycie twarzy znanej osoby jest szansą na wykreowanie w krótkim czasie "marki" danej firmy, a co za tym idzie - na zwiększenie jej atrakcyjności w obrocie handlowym. Typowym przykładem zastosowania omawianej konstrukcji jest produkcja, a następnie sprzedaż koszulek, pocztówek, zeszytów czy też kubeczków, które są ozdobione wizerunkiem lub podpisem "kogoś" znanego.

Tym razem nasze spotkanie inspirujące odbędzie się w sportowym stylu!

Z reklamą nierozerwalnie związany jest odpowiedni zbiór norm prawnych, których zadaniem jest z jednej strony, określenie zasad wykorzystywania wizerunku danej osoby w obrocie prawnym, z drugiej zaś - zakreślenie granic ochrony prawnej przed bezprawnym jego naruszaniem. Zastosowanie regulacji prawnych w omawianym zakresie przebiega na różnych płaszczyznach życia społecznego, przy czym w ostatnich latach ingerencja normatywna stała się szczególnie usprawiedliwiona w świecie mediów, rozrywki (popkultury), a zwłaszcza w sferze sportu.

W różnych jego dyscyplinach, mimo wyraźnych unormowań, zaczęły się ujawniać spory pomiędzy znanymi, niekiedy nawet wybitnymi sportowcami a polskimi związkami sportowymi, których przedmiotem stała się kwestia samej dopuszczalności i zakresu wykorzystywania wizerunku zawodnika. Spektakularność tych spraw stawała się tym większa, im bardziej popularna była dana dyscyplina sportu.

19:00 Rejestracja i sesja networkingowa

19:10 Powitanie Uczestników

19:15 Spotkanie inspirujące I Dr Seweryn Dmowski

19:40 Spotkanie inspirujące II Dr Karolina Tetłak: "Podatkowe aspekty wykorzystania wizerunku sportowca" oraz Dr Krzysztof Wąsowski

20:20 Spotkanie inspirujące III Sebastian Kaleta, SPCG : "Wykorzystanie wizerunku sportowca w stroju reprezentacji narodowej" oraz Hubert Radke

21:00 Poczęstunek i loteria wizytówkowa

Data: 7 listopada (czwartek) 2013 Godzina: 19:00

Ilość miejsc ograniczona!

Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenia na adres: contact@fashion-law-business.com

Organizator spotkania: Fashion Law Business

zdj. blog.znajdzreklame.pl